• عکس بالای صفحه اصلی (چپ)
  • عکس بالای صفحه اصلی (راست)
samin classic furniture

شرایط نگهداری

ارائه کارت ضمانت نامه جهت تعمیرات الزامی است .

عیوبی که در اثرضربه ،آب،آتش،مواد شیمیایی استفاده نا صحیح و یا  تعمیر توسط افراد غیرمجاز بوجود آمده باشد شامل این ضمانت نامه نمی باشد.

حمل محصول معیوب به فروشگاه مرکزی یا نمایندگی های فروش ثمین جهت انجام تعمیرات به عهده خریدار می باشد

این ضمانت نامه در صورتی معتبراست که برگه ضمانت و نظر سنجی تکمیل شده باشد

شیشه و پارچه شامل ضمانت نامه نمی باشند

samin classic furniture
  • عکس پایین صفحه اصلی (چپ)
  • عکس پایین صفحه اصلی (راست)