• عکس بالای صفحه اصلی (چپ)
  • عکس بالای صفحه اصلی (راست)
samin classic furniture

تقدیرنامه ها

  

  شرکت صنعت چوب ثمین از شهریور ماه سال 83  فعالیت رسمی خود راآغاز نموده وبه لطف خداوند وباتکیه برتجارب مدیران وکادر تولیدی مجرب،مدل های متعددی در زمینه مبلمان خانگی ودکوراسیون طراحی وتولید نموده است.

این شرکت در مدت کوتاهی توانسته به پیشرفتهای چشمگیری ازجمله ظرفیت تولید دوهزار سرویس مبلمان وغذاخوری در سال وایجاد دویست شغل     نائل گردد.

شرکت تولیدی ثمین اکنون این افتخار رادارد که باتوجه به محرومیت ها ومحدودیت های موجود توانسته با طراحی،تولید وعرضه صنایع چوبی با

بالاترین کیفیت وتیراژبه صنعت چوب کشور خدمت نماید.

 

برگزیده بزرگان معماری ودکوراسیون درسال1389به انتخاب اتاق بازرگانی

HOFEX2013برنده لوح زرین وتندیس مبلمان  ایران در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی مبلمان 

HOFEX2014برنده لوح زرین وتندیس همای مبلمان برتر ایران در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی مبلمان 

MOBLEX2015برنده دو لوح زرین وسیمین وتندیس همای مبلمان برتر ایران در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان

HOFEX2016برنده دو لوح زرین وتندیس مبلمان  ایران در بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان 

     HOFEX2017برنده دو لوح زرین وتندیس مبلمان  ایران در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان

   برنده تندیس زرین برند محبوب مصرف کنندگان سال1394براساس نظرسنجی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

samin classic furniture
  • عکس پایین صفحه اصلی (چپ)
  • عکس پایین صفحه اصلی (راست)