• عکس بالای صفحه اصلی (چپ)
  • عکس بالای صفحه اصلی (راست)
samin classic furniture

درباره ما

   شرکت صنعت چوب ثمین در سه حوزه 6و7و12 محورهای مصوب جوایز طرح سراسری برند ملی و اقتدار ملی قدم های مثبتی برداشته است.این شرکت با بکارگیری از نیروهای بومی متخصص توانسته است بیش از20   طرح مبلمان خانگی راکه تماما ایرانی بوده در حوزه ای که سالهاست صنف مبلمان کشور مشغول کپی کردن طرح های خارجی بوده به ثبت برساند . شرکت صنعت چوب ثمین از حوزه مبلمان پا را فراتر گذاشته و در زمینه فرش دستباف نیز اقدامات مثبتی هماهنگ با مبلمان خانگی نموده است که برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی سال96 از آن رونمایی شد و همچنین در زمینه کیفیت ،تندیس های زرین متعددی در نمایشگاههای بین المللی بدست آورده است که ذیلا به پاره ای از آنها اشاره می شود:

برگزیده بزرگان معماری ودکوراسیون درسال1389به انتخاب اتاق بازرگانی

برنده لوح زرین وتندیس مبلمان  ایران در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی مبلمان  HOFEX2013

برنده لوح زرین وتندیس همای مبلمان برتر ایران در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی مبلمان  HOFEX2014

برنده دو لوح زرین وسیمین وتندیس همای مبلمان برتر ایران در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان MOBLEX2015

برنده دو لوح زرین وتندیس مبلمان  ایران در بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان  HOFEX2016

  برنده دو لوح زرین وتندیس مبلمان  ایران در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان HOFEX2017

برنده تندیس زرین برند محبوب مصرف کنندگان سال1394براساس نظرسنجی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

samin classic furniture
  • عکس پایین صفحه اصلی (چپ)
  • عکس پایین صفحه اصلی (راست)